Studiebesøg om det arbejdsretlige forbud mod forskelsbehandling

Om arrangementet

I samarbejde med Skau Reipurth & Partnere inviterer ELSA Copenhagen til et arrangement omkring det arbejdsretlige forbud mod forskelsbehandling.

Aftenen byder på forskellige oplæg fra partnerne Bo Enevold Uhrenfeldt og Frederik Brocks, som herunder vil fortælle om hverdagen som advokat inden for arbejds- og ansættelsesret, samt give et EU-retligt perspektiv på faget og gennemgå AJOS sagen (Højesterets dom af 6. december 2016).

 

Tilmelding

Tilmelding sker efter “først til mølle”-princippet via tilmeldingslinket herunder. Arrangementet er åbent for alle studerende. Bemærk dog, at medlemmer af ELSA Copenhagen har fortrinsret til deltagelse i arrangementet.

Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 9 maj 2017.

 

 

Tilmeld dig