Ekstraordinær generalforsamling

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i medfør af § 11 i ELSA Copenhagen vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28. september 2017, kl. 16, i Parakaffen på 2. sal på KUA3.

Alle medlemmer af ELSA Copenhagen har stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.

Indkomne forslag modtages ind til 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal fremsendes pr. mail til secgen@elsa-cph.dk senest torsdag den 21. september 2017.

Foreløbig dagsorden er vedhæftet denne mail. Fremsatte forslag og en endelig dagsorden vil løbende være at finde på ELSA Copenhagen hjemmeside.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Katinka Engel