Generalforsamling

 

Der er den 14. april 2017 indkaldt til ordinær generalforsamling i medfør af § 8 i ELSA Copenhagen vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 4. Maj 2017, kl. 17.30, i Parakaffen på KUA3, bygning 6B på 2. sal.

Alle medlemmer af ELSA Copenhagen har stemmeret på generalforsamlingen.

Indkomne forslag modtages ind til 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal fremsendes pr. mail til secgen@elsa-cph.dk senest torsdag den 27. April 2017.

Dagsorden, årsregnskab, årsberetning og fremsatte forslag kan downloades herunder, når de foreligger.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden er sendt til foreningens medlemmer pr. mail. Har du ikke modtaget dagsordenen, bedes du henvende dig til ovenstående mail eller til kontak@elsa-cph.dk.

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

Niels Frederik Balling Larsen
Næstformand, ELSA Copenhagen

 

Dokumenter

Dagsorden (opdateret 29-03-17)

Årsregnskab

Fremsatte forslag.

Bestyrelsens årsberetning: Offentliggøres senest på dagen for generalforsamlingen.