Hvem kan ansøge om praktikopholdene?
Det kan jurastuderende, kandidater og yngre jurister. Det er desuden et krav, at man har medlemsskab af ELSA, hvilket er gratis i ELSA Copenhagen.

 

Hvor foregår praktikopholdene?
Praktikopholdene kan finde sted inden for ethvert område, der beskæftiger sig med jura. Det kan være advokatfirmaer, juridiske afdelinger i virksomheder (in-house), domstole, ministerier, NGO’er, etc.

Geografisk foregår de fleste praktikophold inden for Europas grænser, men det er ikke begrænset hertil. Der har tidligere været praktikophold i bl.a. USA og Pakistan.

 

Hvornår foregår praktikopholdene?
Praktikopholdene kan finde sted i løbet af hele året. Varigheden af praktikopholdet kan strække sig fra to uger og op til to år. Gennemsnitslængden på et praktikophold er fire uger, og de fleste foregår i løbet af sommerferien.

 

Hvilke fordele er der for mig ved at tage på et udenlandsk praktikophold  i udlandet gennem STEP?
Der er adskillige fordele for dig ved at deltage i STEP. Her nævnes blot nogle af disse:

  • Du kan opnå erfaring inden for et juridisk område, som du interesserer dig for. Dette giver dig særlige kompetencer, der kan benyttes i dit fremtidige arbejdsliv – som studerende, såvel som færdiguddannet.
  • Du lærer hvordan juraen anvendes i udlandet, hvilket er relevant på arbejdsmarkedet i dag, som i høj grad er præget af internationaliseringen.
  • Du opnår bedre forståelse af forskellige retssystemer.
  • Du får etableret et internationalt juridisk netværk.
  • Du får nye venner i andre lande.
  • Du lærer om spændende kulturer uden for Danmarks grænser.
  • Du får et certifikat, der bekræfter din deltagelse i det valgte internationale praktikprogram.

 

Hvad koster det at ansøge om praktikopholdene?
Hele STEP er baseret på frivillige kræfter inden for ELSA. Det er således både gratis at ansøge og deltage i praktikopholdene hos STEP. Såfremt du modtager løn under dit praktikophold, tager ELSA ej nogen andel af denne.

 

Får jeg løn under praktikopholdet?
Detaljer vedrørende løn er specificeret i de respektive praktikophold. Der findes praktikophold der indebærer løn, men det er ikke tilfældet med alle. Hvis du tager af sted på et ulønnet praktikophold, vil dine leveomkostninger som regel blive dækket af arbejdsgiveren.

 

Hvordan er ELSA involveret?
Udover at tilbyde praktikopholdet assisterer ELSA de udvalgte praktikanter før afrejsen, såvel som under selve opholdet. En praktikant får således vigtig information omkring det land, som han/hun skal på praktikophold i. ELSA kan også være behjælpelig med at finde bolig og skaffe visum til praktikanten.

Derudover vil ELSA arrangere sociale arrangementer, hvor praktikanten kan møde andre studerende i det pågældende land.

 

Hvordan finder jeg ud af, om jeg er blevet udvalgt til et praktikophold?
Hvis du er blevet udvalgt, vil du modtage besked herom via e-mail. Desuden vil dit navn blive offentliggjort på ELSA Internationals hjemmeside. Herefter vil du blive bedt om at udfylde bekræftelsesformularen (‘Traineeship Confirmation Form’), hvor du binder dig til at deltage i praktikopholdet. Efterfølgende vil den lokale ELSA-gruppe i det pågældende land for praktikopholdet tage kontakt til dig, hvorefter I sammen arrangerer din ankomst m.v.

 

Kan jeg annullere min ansøgning eller aflyse et praktikophold?
Hvis du ikke kan deltage i det praktikophold, som du har ansøgt, skal du kontakte ELSA før ansøgningsfristen for praktikopholdet, og du kan her aflyse uden grund.

Hvis du vil aflyse praktikopholdet efter ansøgningsfristens udløb, kan dette kun ske, såfremt du opfylder de betingelser, som fremgår af ansøgningsformularens (‘Student Application Form’) punkt 7. De oplistede vilkår skal suppleres med relevant dokumentation (f.eks. lægeerklæring).

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke længere vil tage på praktikopholdet, efter jeg er blevet udvalgt?
Det skal på det kraftigste understreges, at du ikke bør ansøge om et praktikophold, som du ikke er sikker på, at du vil deltage i.

Når du først har ansøgt om et praktikophold, kan du inden ansøgningsfristen annullere din ansøgning uden grund. Efter ansøgningen kan du kun aflyse med gyldig grund, som du ikke var bekendt med, før du søgte praktikopholdet. Såfremt du aflyser et praktikophold, skal du dække alle tab herved over for arbejdsgiveren.

 

Hvornår udgives nyhedsbrevet med de mulige praktikophold (‘STEP Newsletter’) sædvanligvist?
Nyhedsbrevet udgives to gange om året (i december og i marts).

 

Kan jeg ansøge om mere end ét praktikophold på samme tid?
Ja, du kan ansøge op til tre praktikophold på samme tid.

 

Skal jeg vedhæfte certifikater, diplomer og andre beviser til min ansøgning?
Du skal kun vedhæfte yderligere dokumenter til din ansøgning (f.eks. certifikater, diplomer, anbefalinger etc.), såfremt arbejdsgiveren kræver dette i beskrivelsen af det pågældende praktikophold. Er dette ikke er tilfældet, vil disse dokumenter ikke blive videresendt til arbejdsgiveren.

 

Der er ikke nok plads til tre separate motiverede breve (‘letters of motivation’) i ansøgningsformularen (‘Student Application Form’). Kan jeg udfylde tre ansøgningsformularer i stedet for?
Nej, du må kun udfylde én ansøgningsformular, hvoraf de tre ønskede praktikophold skal fremgå af. Forsøg derfor at udforme din motiverede ansøgning så generelt som muligt, således at den er dækkende for alle de ansøgte praktikophold.

 

Hvad klassificeres som ‘advanced’ under ‘legal skills’ (og på samme made, hvad gælder ved ‘general’)?
Ved vurderingen af, hvordan de forskellige niveauer inden for juridiske færdigheder skal forstås, skal du følge nedenstående anvisninger:

N – ‘none’:
Ansøgeren har ingen eller meget begrænset viden inden for dette juridiske område.

G – ‘general’:
Ansøgeren har færdiggjort et introducerende kursus inden for dette juridiske område, og har en generel viden inden for dette fag.

A – ‘advanced’:
Ansøgeren har en dybdegående viden inden for dette juridiske område. Det betyder, at ansøgeren har studeret inden for området gennem en længere periode, samt suppleret med andre aktiviteter inden for området (f.eks. deltaget i et sommerseminar eller skrevet speciale/ større opgave inden for faget). Derudover kan ansøgeren have deltaget i andre praktikophold, processpil eller foretaget videnskabelige publicerede undersøgelser inden for fagets område. Vær opmærksom på, at det naturligvis ikke er muligt at blive kvalificeret som ‘advanced’ inden for hvert eneste juridiske område. Den omstændighed at ansøgeren har opnået den højeste karakter inden for et fag, betyder ikke, at der besiddes kompetencer, der kan klassificeres som ‘advanced’. Det kan derudover virke upålideligt, hvis du som ansøger har angivet at have ‘advanced’-kompetencer inden for alle områder.

 

Hvilken uddybende dokumentation skal jeg stille til rådighed?
Såfremt den STEP-ansvarlige i ELSA Copenhagen efterspørger det, skal du fremsende de informationer, som du har bygget ansøgningsgrundlaget på (f.eks. diplomer, certifikater, udmærkelser etc.). Alt andet supplerende dokumentation skal kun anvendes, såfremt arbejdsgiver forlanger dette i beskrivelse af det pågældende praktikophold.

 

Vil der blive afholdt jobsamtaler?
I nogle tilfælde vil en arbejdsgiver arrangere en jobsamtale. Hvis dette er tilfældet, vil du forinden blive informeret herom via e-mail eller telefon.

 

Datoerne for praktikopholdene i nyhedsbrevet passer mig ikke godt. Er det muligt at forhandle disse datoer, hvis jeg bliver udvalgt til praktikopholdet?
Datoerne for praktikopholdene kan kun forhandles med arbejdsgiveren, hvis dette klart fremgår af nyhedsbrevet (‘STEP Newsletter’). Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ikke ansøge et praktikophold, der tidsmæssigt ikke passer dig.

 

Hvem skal jeg sende min ansøgning til?
Din ansøgning skal du sende til ELSA Copenhagens Vice President of STEP på step@elsa-cph.dk, inden ansøgningsfristens udløb.