Følgende privatlivspolitik finder anvendelse ved ELSA Copenhagens behandling af personoplysninger for deres medlemmer.

Dataansvarlig:

ELSA Copenhagen

Karen Blixens Plads 16

2300 København S

Danmark

Secretary General Jonas Adsbøll, secgen@elsa-cph.dk

CVR: 31358140

Indhentelse af oplysninger og formål 

Ved indmeldelse i ELSA Copenhagen indhentes visse personoplysninger om vores medlemmer. Indhentelsen sker ved medlemmernes samtykke til oplysning heraf.

Formålet med indhentelsen af oplysningerne er at varetage ELSA Copenhagens legitime interesse ved afholdelse af medlemsaktiviteter, hvortil oplysningerne er nødvendige for en effektiv håndtering og afvikling heraf.

Oplysningernes art 

Ved indmeldelse i ELSA Copenhagen oplyses følgende personoplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Uddannelsestrin

Herudover kan der, ved afholdelse af specifikke aktiviteter og med særskilt samtykke fra medlemmerne, forekomme indhentelse af ekstraordinære oplysninger, såsom:

 • CV
 • Ansøgninger
 • Eksamensbevis
 • CPR-nummer
 • Pasnummer

Opbevaring

ELSA Copenhagen opbevarer alene personoplysninger for et tidsrum, der er nødvendigt for varetagelsen af det beskrevne formål.

Oplysningerne opbevares fortroligt og vil kun blive anvendt i henhold til det beskrevne formål.

Opbevaringen ophører ved medlemmets benyttelse af retten til at tilbagekalde samtykke og slette oplysningerne jf. nedenfor.

Medlemmernes rettigheder 

Medlemmerne har over for ELSA Copenhagen følgende rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger:

 • Retten til at anmode om indsigt i personoplysningerne, herunder retten til at modtage kopi af egne personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse mod brugen af medlemmets personoplysninger
 • Retten til at rette, ændre eller opdatere de personoplysninger, som ELSA Copenhagen måtte være i besiddelse af
 • Retten til at tilbagekalde samtykke og derved få slettet personoplysningerne eller forhindre yderligere brug

Rettigheder udøves ved henvendelse herom til secgen@elsa-cph.dk

Spørgsmål

Såfremt du måtte have yderligere spørgsmål vedrørende ELSA Copenhagens privatlivspolitik, bedes henvendelse rettes til secgen@elsa-cph.dk