Generalforsamling

 

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til generalforsamling i medfør af § 9 i ELSA Copenhagen vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 24. juni 2018, kl. 11, i Parakaffen på 2. sal på KUA3, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

Alle medlemmer af ELSA Copenhagen har stemmeret på den generalforsamlingen.

Indkomne forslag modtages ind til 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal fremsendes pr. mail til secgen@elsa-cph.dk senest søndag den . 17. juni 2018.

Foreløbig dagsorden er som følger: 
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fastsættelse af det maksimale medlemskontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af President.
8. Valg af Secretary General.
9. Valg af Treasurer.
10. Valg af en Vice President for Marketing, to Vice Presidents for Academic Activities, to Vice Presidents for Seminars & Conferences, to Vice Presidents for Student Trainee Exchange Programme og en Vice President for Mentor Coordination.
11. Valg af to revisorer.
12. Eventuelt.

Fremsatte forslag og en endelig dagsorden vil løbende være at finde på ELSA Copenhagen hjemmeside.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Katinka Engel
Næstformand, ELSA Copenhagen